Inne instalacje

ROKINNE INSTALACJEZAKRES PRAC
2008System sterowania produkcją wyrobów z polimerobetonu dla firmy "Irma"Realizacja w zakresie PiA
2006System sterowania produkcją w wytwórni bioetanolu w IńskuProjekt i realizacja w zakresie PiA
2004System sterowania PSK Państwowej Straży Pożarnej w PolicachRealizacja w zakresie PiA
2004Projekt sterowania taśmociągów biomasy oraz węgla w celu prawidłowego spalania w Elektrowni Dolna OdraProjekt w zakresie PiA
2004System monitoringu kotłowni lokalnych SUW MiedwieProjekt i realizacja w zakresie PiA
2003Krochmalnia w ŁobzieProjekt i realizacja w zakresie PiA
2003Automatyka układu wentylacji i klimatyzacji DREWPOL Sp. z o.o. w OsinieProjekt i realizacja w zakresie PiA
2000Zasilanie i sterowanie wentylatorów chłodzących instalacji odsiarczania w Elektrowni Pomorzany w SzczecinieProjekt elektryczny
1997-1999Dozowanie produktów do produkcji pianki poliuretanowej w zakładach chemicznych "Organika SA" w Malborku - 3 obiektyProjekt i realizacja w zakresie PiA
 Przechowalnie warzyw w Zagłębiu Donieckim (Ukraina) - 7 obiektów