Systemy automatyki

Mercomp realizuje kompleksowe systemy automatyki obiektów i instalacji przemysłowych zawierające układy i systemy pomiarowe, sterowania, transmisji danych oraz komputerowe systemy nadrzędne zawierające zarówno systemy SCADA, DCS jak i systemy przemysłowych baz danych wraz z narzędziami do analizy danych.

Oferujemy również wykonanie integracji systemów IT i automatyki, umożliwiając w ten sposób wzajemną wymianę informacji pomiędzy aplikacjami warstwy produkcyjnej i aplikacjami warstwy analitycznej oraz biznesowej przedsiębiorstwa.