O firmie

Firma nasza posiada 27-letnie doświadczenie w realizacji automatyki na obiektach przemysłowych.

Oferujemy usługi, urządzenia oraz systemy w zakresie pomiarów i automatyzacji procesów (PiA) w następujących dziedzinach:

 • oczyszczalnie ścieków
 • ujęcia, uzdatnianie, dystrybucja wody
 • ciepłownictwo
 • przetwórstwo rolno-spożywcze (chłodnictwo, przechowalnictwo, mleczarstwo, cukrownie, browary) wentylacja, klimatyzacja
 • instalacje chemiczne

W dziedzinie pomiarów i automatyki usługi nasze obejmują następujące prace:

 • wykonanie projektów technicznych pomiarów i automatyki dla instalacji i urządzeń nowo projektowanych i modernizowanych
 • kompletacja dostaw
 • montaż urządzeń wraz z próbami pomontażowymi
 • rozruch aparatury i instalacji PiA
 • remonty aparatury i instalacji PiA
 • szkolenie personelu użytkownika
 • sporządzanie instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń PiA
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń PiA
 • doradztwo techniczne
 • opracowanie zapytań ofertowych na urządzenia z importu oraz opiniowanie ofert i udział w negocjacjach z kontrahentami
 • pośrednictwo w zakupie urządzeń PiA firm krajowych i zagranicznych

Oferujemy usługi w zakresie programowania, testowania, rozruchu i serwisu sterowników PLC. Używane przez nas sterowniki spełniają najwyższe wymagania odnośnie niezawodności i trwałości co jest gwarantowane dzięki zastosowaniu sprzętu renomowanych światowych firm (SIEMENS, GEFanuc, SAIA). Zajmujemy się również programowaniem stacji operatorskich opartych o systemy SCADA oraz programowaniem paneli operatorskich. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoką niezawodność użytego sprzętu i oprogramowania.

Wykonujemy opracowania koncepcyjne oraz projekty techniczne z dokumentacją montażową i rysunkami prefabrykatów.