Water management

YEAR WATER MENAGMENT SCOPE OF WORK
2009 Instalacja koagulacji wody w ZPW "Miedwie" Realizacja w zakresie PiA
2008 Pompownia wody Żelewo Realizacja w zakresie PiA
2008 Instalacja PiA pompowni wody pitnej w Rychnowie (gmina Barlinek) wraz z transmisją danych GPRS do komputerowego systemu nadzoru sieci Realizacja w zakresie PiA
2008 Przepompownia Ścieków "Szlamowa" Realizacja w zakresie PiA
2007 Przepompownie Ścieków w Szczecinie Dąbiu Realizacja w zakresie PiA
2007 Stacja filtrów na złożu węgla aktywnego w ZPW "Miedwie" Realizacja w zakresie PiA
2007 Instalacja PiA pompowni wody "Dąbie" w Szczecinie Realizacja w zakresie PiA
2007 Instalacja PiA pompowni wody "Białowieska" w Szczecinie Realizacja w zakresie PiA
2006 Instalacja PiA pompowni wody pitnej w Lutówku (gmina Barlinek) wraz z transmisją danych GPRS do komputerowego systemu nadzoru sieci Realizacja w zakresie PiA
2006 System wizualizacji i sterowania pompami w Pompowni P3 w ZPW "Pomorzany" Projekt i realizacja w zakresie PiA
2005 System wizualizacji i sterowania zasuwami w Komorze Zasuw w ZPW "Pomorzany" Projekt i realizacja w zakresie PiA
2005 Stacja Uzdatniania Wody Sieciowej przy ul. Benesza w Szczecinie Realizacja w zakresie PiA
2005 System sterowania i wizualizacji rozdzielni średniego napięcia na SUW "Miedwie" Projekt i realizacja w zakresie PiA
2004 System monitoringu hydroforni przy ul. Klonowica w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieci Realizacja w zakresie PiA
2004 Modernizacja hydroforni przy ul. Szafera w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieci Projekt i realizacja w zakresie PiA
2003 System kanalizacji sanitarnych do Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie Realizacja w zakresie PiA
2002 Ujęcie wody w Dębcach Projekt w zakresie PiA
2001-2003 Modernizacja filtrów pośpiesznych SUW "Miedwie" Realizacja w zakresie PiA
2001 Pompownia wody dla Portu Lotniczego w Goleniowie Realizacja i projekt w zakresie PiA
2000-2002 Modernizacja instalacji sterowania SW "Zdroje" w Szczecinie Realizacja w zakresie PiA
2000 Sterowanie układu napowietrzania Oczyszczalni Ścieków Drezdenko Projekt i realizacja w zakresie PiA
2000 Magistrala wodociągowa "WARSZEWO - MŚCIĘCINO Realizacja w zakresie PiA
1999 Stacja Centralna Systemu Sterowania i Nadzoru magistrali wodociągowej "WARSZEWO-MŚCIĘCINO" w Szczecinie Realizacja w zakresie PiA
1999 Instalacja PiA, siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Tatrzańskiej w Szczecinie Realizacja w zakresie PiA
1999 Magistrala wodociągowa "WARSZEWO - MŚCIĘCINO" - POMPOWNIA "WARSZEWO" PiA oraz System Sterowania i Wizualizacji Pompowni Realizacja w zakresie PiA
Instalacja PiA pompowni wody pitnej w Kijewie (Szczecin) wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieci Realizacja w zakresie PiA
1998 Instalacja PiA siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Lechickiej w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieci Realizacja w zakresie PiA
1998 Instalacja PiA siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Bandurskiego w Szczecinie wraz z transmisją danych drogą radiową do komputerowego systemu nadzoru sieci Realizacja w zakresie PiA
1998 Pompownia "NIEBUSZEWO" w Szczecinie Projekt w zakresie PiA
1997 Stabilizacja ciśnienia wody, instalacji siły i światła pompowni wody pitnej przy ul. Bandurskiego w Szczecinie Projekt techniczny
1996 Instalacja PiA, siły i światła pompowni wody pitnej w Płoni Realizacja w zakresie PiA
1996 SUW "MŚCIĘCINO" Projekt w zakresie PiA
1995 Sterowanie układu napowietrzania Oczyszczalni Ścieków Kołobrzeg Projekt i realizacja w zakresie PiA
1995 Sterowanie układu napowietrzania Oczyszczalni Ścieków Przelewice Projekt i realizacja w zakresie PiA
1995 Stabilizacja ciśnienia wody, instalacja siły i światła pompowni wody pitnej w Płoni Projekt techniczny
1993 UW "KURÓW" Projekt w zakresie PiA
1989 SUW "BIAŁY BÓR" Projekt PiA
1989 Instalacja odsalania wody słonawej metodą odwróconej osmozy Projekt PiA i elektryczny
1987 UW "CZYŻKÓWKO" w Bydgoszczy Projekt PiA i elektryczny
1987 Pomiary i Automatyka dla SUW Kotłowni "USTRONNA" w Łodzi Projekt PiA