Wastewater treatment

YEARWASTEWATER TREATMENTSCOPE OF WORK
2010Oczyszczalnia Ścieków w "Pomorzany" w SzczecinieRealizacja w zakresie PiA
2009Oczyszczalnia ścieków  w SłońskRealizacja w zakresie PiA
2009Oczyszczalnia Ścieków w "Zdroje" dla prawobrzeżnej części SzczecinaRealizacja w zakresie PiA
2009Oczyszczalnia Ścieków w BarwicachRealizacja w zakresie PiA
2008Oczyszczalnia Ścieków w DąbrówceRealizacja w zakresie PiA
2007Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w KożuchowieRealizacja w zakresie PiA
2007Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w DębnieProjekt PiA i elektryczny
2007Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ZabierzewieProjekt i realizacja w zakresie PiA
1997Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w TrzcianceProjekt i realizacja w zakresie PiA
2006Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w LubniewicacProjekt i realizacja w zakresie PiA
2002-2004Pompownie lokalne gminy KołbaskowoProjekt i realizacja w zakresie PiA
2004System kanalizacji pompowni ścieków gminy PrzelewiceProjekt i realizacja w zakresie PiA
2004Oczyszczalnia Ścieków w KrzeszycachProjekt i realizacja w zakresie PiA
2003Projekt napowietrzania Oczyszczalni Ścieków i systemu kanalizacji w DrezdenkuProjekt i realizacja w zakresie PiA
2002Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Strzelcach KrajeńskichProjekt i realizacja w zakresie PiA
2002Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w DobiegniewieProjekt i realizacja w zakresie PiA
2001Pompownie lokalne O.Ś. w SteklnieProjekt i realizacja w zakresie PiA
2001Oczyszczalnia Ścieków w Zakładzie Płyt Wiórowych "Alpex Karlino"Projekt zakresie PiA
2000Oczyszczalnia Ścieków w RymaniuProjekt i realizacja w zakresie PiA
2000Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w BrojcachProjekt i realizacja w zakresie PiA
1999Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w KomarowieProjekt i realizacja w zakresie PiA
1998Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w SulęcinieProjekt i realizacja w zakresie PiA
1998Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ReskuProjekt i realizacja w zakresie PiA
1997Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w MiędzywodziuProjekt PiA
1997Pompownie P1 i P2 układu kolektora ściekowego "H" w Szczecinie-DąbiuProjekt i realizacja w zakresie PiA
1997Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w DrezdenkuProjekt i realizacja w zakresie PiA
1997Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w SuchaniuProjekt i realizacja w zakresie PiA
1996Oczyszczalnia Ścieków "POMORZANY" w SzczecinieProjekt PiA i elektryczny
1996Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ŁobzieProjekt i realizacja w zakresie PiA
1995Oczyszczalnia Ścieków "Zdroje" w SzczecinieKoncepcja systemu sterowania i nadzoru
1995Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w ChoszcznieProjekt i realizacja w zakresie PiA
1995Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w MyśliborzuProjekt i realizacja w zakresie PiA
1994Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w SzczecinkuProjekt i realizacja w zakresie PiA
1993Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w GryficachProjekt PiA
1993Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Nowym WarpnieProjekt PiA