Devices AKPiA

Kompletacja dostaw obejmuje:

  • skompletowanie i dostarczenie jednostek prefabrykowanych (szafy, skrzynki, pulpity łącznie z wyposażeniem)
  • dostarczenie urządzeń do indywidualnej zabudowy produkcji własnej lub pochodzących z zakupu od innych producentów
  • dostarczenie materiałów montażowych (rurki impulsowe, kable, osprzęt dla tras kablowych)
  • dokumentację jakościową na dostarczane urządzenia i materiały